Arbeid trygt i høyden

Hvis du jobber med liming eller fuging på tak eller andre steder høyt oppe, er sikkerheten på stillaset avgjørende.


Forebygg ulykker og skader ved å planlegge arbeidet på forhånd og innrette arbeidsplassen på en forsvarlig måte. Sørg for eksempel for å bruke tekniske hjelpemidler til transporten av materialer og sørg for god orden på stillaset under arbeidet.  


Les flere tips her:

http://www.bar-ba.dk/media/2982083/faktablad-om-stilladsarbejde.pdf