Vi jobber for en grønnere fremtid

Hos Dana Lim arbeider vi hele tiden for å redusere miljøpåvirkningen vår. Vi tilføyer stadig nye grønne produkter til vårt produktutvalg med miljø- og inneklimamerking. Vi vil alltid reagere raskt og tilpasse oss nye miljøkrav og behov på markedet.

Som markedsledende produsent i Skandinavia, mener vi at vi har en forpliktelse til å gå foran som et godt eksempel. Vi tilstreber derfor å hjelpe utviklingen i en bærekraftig retning, både gjennom produktutvikling og en løpende dialog med markedet. Det gagner ikke bare miljøutviklingen på lang sikt, men også brukernes inneklima og håndverkernes arbeidsmiljø.

Dana Lim tilbyr derfor bl.a. produkter som er sertifisert til svanemerket bygging.