Vi arbeider for en grønnere fremtid

Hos Dana Lim arbeider vi løpende for å minske vårt miljømessige avtrykk. Vi tilføyer kontinuerlig nye grønne produkter til våre miljømerkede og phtalat- og tinnfrie produktprogram. Vår enkle organisasjon gjør dessuten, at vi alltid kan reagere raskt og tilpasse oss nye miljøkrav og behov i markedet.


Som markedsledende produsent i Danmark og førende i Skandinavia tror vi, at vi har en forpliktelse til å gå foran og vise vei fremover. Derfor søker vi på generell basis å hjelpe utviklingen i en bæredyktig retning via både produktutvikling og løpende dialog med markedet. Det gagner ikke bare miljøets langsiktige utvikling, men også sluttbrukernes inneklima og de de utførende sitt arbeidsmiljø her og nå.


Dana Lim tilbyr derfor bl.a. produkter, som er sertifisert til Svanemerket bygging.