<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=656349875021511&amp;ev=PageView &amp;noscript=1"> certs
dana lim

Vi arbeider for en grønnere fremtid

Hos Dana Lim arbeider vi løpende for å minske vårt miljømessige avtrykk. Vi tilføyer kontinuerlig nye grønne produkter til våre miljømerkede og phtalat- og tinnfrie produktprogram. Vår enkle organisasjon gjør dessuten, at vi alltid kan reagere raskt og tilpasse oss nye miljøkrav og behov i markedet.


Som markedsledende produsent i Danmark og førende i Skandinavia tror vi, at vi har en forpliktelse til å gå foran og vise vei fremover. Derfor søker vi på generell basis å hjelpe utviklingen i en bæredyktig retning via både produktutvikling og løpende dialog med markedet. Det gagner ikke bare miljøets langsiktige utvikling, men også sluttbrukernes inneklima og de de utførende sitt arbeidsmiljø her og nå.


Dana Lim tilbyr derfor bl.a. produkter som er Svanemerket.

 • A-merket

  Fellesrådet for Formnings- & Hobbymaterialer er en forening av produsenter, importører og forhandlere av hobbymaterialer i Danmark. De har utarbeidet en rekke krav til produktene, som rekker utover de lovmessige krav. Formålet er at de produkter som selges som hobbymaterialer, ikke unødig skal påvirke barn og unges helse og trivsel samt miljøet generelt.

   

  A-merket betyr at produktet overholder de strenge sikkerhetskrav som Fællesrådet for Formnings- & Hobbymaterialer har stilt.

   

  Les mere om A-merket her 

 • BREEAM-NOR

  BREEAM er en forkortelse af Building Research Establishment Environmental Assessment Method og er opprinelig en britisk miljøsertifiseringsmodell for byggeprojekter. Modellen benyttes i dag i mere en 70 land. BREEAM-NOR er den norske tilpassningen av BREEAM og byggebransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon.

   

  Formålet er å motivere til bæredygtig design og byggi gjennom hele byggefasen - fra projektering til overlevering av bygget.

   

   

  For kjemiske byggprodukter som lim, sparkel, fugemasse og skum stilles krav om at utvalgte, problematiske stoffer ikke skal inngå og at det er foretatt en måling/analyse som dokumenterer at produktets emisjon til inneklimaet overholder fastsatte grenser.

  Læs mere om BREEAM-NOR her

   

  «BREEAM-NOR er et registrert varemerke eid av BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). BREEAM-NOR-logo og symboler er BREs eiendom, og er gjengitt ved deres tillatelse.»

 • Emicode

  EMICODE® er et tysk inneklimasystem, som på basis av test av bl.a. VOC-emisjonen gjør det mulig å sammenholde og vurdere forskjellige byggematerialers påvirkning av inneklimaet i et bygg.

   

  Man kan på basis av en emisjonstestrapport utstedt av et akkrediteret laboratorium søke om lisens for å bruke EMICODE merket på et produkt hos GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

   

  Systemet har 3 emisjonsklasser for lav emisjonsprodukter, hvor EC1 PLUS er den beste karakter av de tre.

   Les mere om Emicode her.

 • M1

  M1 står for lave emisjoner.

  Klassifiseringen deler opp bygningsmaterialer i tre kategorier, hvorav M1 er den beste. M1-etiketten forteller, at produktet er blitt testet i et uavhengigt og upartisk laboratorium, og at det har oppfylt de angitte kriterier i en alder av 4 uker.

  M1 er et finsk inneklimasystem, som håndteres av Building Information Foundation RTS sr. Som på basis av test av bl.a. VOC-emisjonen gjør det mulig å sammenholde og vurdere forskjellige byggningsmaterialers påvirkning av inneklimaet i et bygg.

   

  Systemet har 3 emisjonsklasser for lav emisjonsprodukter, hvor M1 er den beste karakter av de tre.

   

  Du kan lese mer om M1 her.

 • Næringsmidler

  Produkter som kan benyttes i næringsmiddelindustrien.

   

  Forskrift EC No 1935/2004 er EUs felles regler for produkter som kan brukes i næringsmiddelindustrien. 

 • Svanemerket

  Nordens offisielle miljømerke.

   

  Svanemerket er det offisielle miljømerke i Norden og blant verdens strengeste miljøsertifiseringer. Både fordi det stiller stenge absolutte krav, og fordi merket bygger på en livssyklusvurdering og et helhetsperspektiv. Nettopp helhetsperspektivet er fundamentet for Svanemerket – og det er det som skiller et offisielt miljømerke fra mange andre merker.

   

  Målet med Svanemerket er å minske den samlede miljøbelastning fra produksjon og forbruk. Derfor ser Svanemerket på hele produktets reise og de miljøproblemer, som oppstår underveis – til gavn for mennesker, miljø, klima og jordens ressurser.

   

   

  Svanemerket står for:

  - strenge miljøkrav – i alle relevante faser av produktets livssyklus

  - Strenge krav til kjemikalier – til gavn for miljø og sunnhet

  - Løpende innstramning av krav – for å skape bæredyktig utvikling

  - Sertifisering og kontroll – for å skape tillit og trygghet

   

  Les mer om Svanemerket på svanemerket.no

 • Produkter, som kan inngå i Svanemerkede bygg

  De neste produktene blir registrert i databaser for byggevarer, som kan brukes / inngå i Svanemerkede bygg.                      

   

  Klikk her for at se produkter.

 

Har du spørsmål?

Kontakt teknisk service på tlf: 00 45 56 64 00 75 eller send oss en e-post: tekniskservice@danalim.dk