dana lim

Emicode

EMICODE® er et tysk inneklimasystem, som på basis av test av bl.a. VOC-emisjonen gjør det mulig å sammenholde og vurdere forskjellige byggematerialers påvirkning av inneklimaet i et bygg.

 

Man kan på basis av en emisjonstestrapport utstedt av et akkrediteret laboratorium søke om lisens for å bruke EMICODE merket på et produkt hos GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

 

Systemet har 3 emisjonsklasser for lav emisjonsprodukter, hvor EC1 PLUS er den beste karakter av de tre.

 Les mere om Emicode her.

 

Har du spørsmål?

Kontakt teknisk service på tlf: 00 45 56 64 00 75 eller send oss en e-post: tekniskservice@danalim.dk