Næringsmidler

Produkter som kan benyttes i næringsmiddelindustrien.

 

Forskrift EC No 1935/2004 er EUs felles regler for produkter som kan brukes i næringsmiddelindustrien.