<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=656349875021511&amp;ev=PageView &amp;noscript=1"> m1
dana lim

M1

M1 står for lave emisjoner.

Klassifiseringen deler opp bygningsmaterialer i tre kategorier, hvorav M1 er den beste. M1-etiketten forteller, at produktet er blitt testet i et uavhengigt og upartisk laboratorium, og at det har oppfylt de angitte kriterier i en alder av 4 uker.

M1 er et finsk inneklimasystem, som håndteres av Building Information Foundation RTS sr. Som på basis av test av bl.a. VOC-emisjonen gjør det mulig å sammenholde og vurdere forskjellige byggningsmaterialers påvirkning av inneklimaet i et bygg.

 

Systemet har 3 emisjonsklasser for lav emisjonsprodukter, hvor M1 er den beste karakter av de tre.

 

Du kan lese mer om M1 her.

 

Har du spørsmål?

Kontakt teknisk service på tlf: 00 45 56 64 00 75 eller send oss en e-post: tekniskservice@danalim.dk