<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=656349875021511&amp;ev=PageView &amp;noscript=1"> Dana Lim Prisen
dana lim

Filantropi

 Skal ikke bruges

Dana Lim-prisen utdeles av Kai Hansens Fond som eier Dana Lim A/S. Prisen er målrettet mot vitenskapelig forskning som fremmer det danske næringsliv eller samfunn.


Den årlige prisutdeling anses i forskningsmiljøet som en ettertraktet annerkjennelse, og prisen har siden den første utdeling i 1955 vært tildelt et stort antall ulike danske forskningsprosjekter.

 

De senere år er prisen tildelt:

 

2018: Lege og lektor på Københavns Universitet, David Woldbye mottok 460.000 kr. til forskning i ADHD-medisin. På bakgrunn av forskningen skal det på sikt gi bedre metoder for å skreddersy behandlingen av den enkelte pasient.

 

2017: Hjertelege Anders Dahl mottok 380.000 kroner til forskning av en dødelig hjertesykdom, nærmere forklart som en bakterieinfeksjon i hjerteklappene med høy dødelighet som følge. Denne sykdommen rammer især allerede syke og svekkede pasienter.


2016:
Bente Pakkenberg mottok 350.000 kr. til et forskningsprosjekt med fokus på den neglisjerte hjernesykdommen Multipel System Atrofi (MSA), som hvert år dreper mellom 250 og 300 dansker.


2014:
Eier av Rosenkilde Gods Handicapridecenter, Helle Nissen, mottok 300.000,- kr. til oppførelsen av sanse-ridebane som kan hjelpe fysisk og psykisk handikappede.


2012:
Niels Borregaard mottok 250.000,- kr. Professor, overlege på Rigshospitalet, Hæmatologisk klinikk. Spesiallege i blodsykdommer og forsker på blodets immunforsvar.


2011:
Kristian Kolind mottok 80.000,- kr. Tilskudd til studieopphold i USA. Forskning i en stamcelle, som kun ca. en håndfull mennesker i verden kan håndtere.


2008:
Docent Martin Etchells Vigild mottok 250.000,- kr. til finansiering av utstyr/instrumenter, så han kan teste nye forskningsideer og kan gi dyktige studenter mulighet for å lære i mindre prosjekter innenfor nanoporøse materialer. 


2006:
Professor dr. techn. Jesper Mørk mottok 400.000,- kr. til forskning innenfor halvlederteknologi og optisk kommunikasjon som for eksempel brukes til stadig raskere datatransport på internettet.


2005:
Dennis Wowern Nielsen mottok kr. 400.000,- til forskning i omdannelse av svineajle til bl.a. lim.


2004:
Professor Jørgen Ahrent Jensen mottok 400.000,- til forskning på det medicotekniske område.


2003:
Lektor ph.d. Paul Robert Hansen mottok 120.000,- til nytt utstyr i forbindelse med peptidforskning innenfor antibiotika.


2002:
Lektor ph.d. Georgios Kontogeorgis mottok 250.000,- til forskning i termodynamisk- og polymerblandinger.


2001:
Ph.d. Pieter Telleman mottok 250.000,- til forskning i biochips til rask og billig diagnostisering av sykdommer.


I tillegg til Dana Lim-prisen utdeler Kai Hansens fond hvert år et beløp til velgjørenhet.