<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=656349875021511&amp;ev=PageView &amp;noscript=1"> danaseal contractor pf 552
dana lim
Danaseal Contractor PF 552

Danaseal Contractor PF 552

Danaseal Contractor PF 552 er en nøytralherdende hybridfugemasse.

Danaseal Contractor PF 552 er fuktherdende og danner en elastisk fuge, som kan ta opp bevegelser på opp til +/- 25 %.

Danaseal Contractor PF 552 er phthalatfri, kan overmales, brukes ute og inne og har en utmerket bestandighet mot klimatiske påvirkninger.

Danaseal Contractor PF 552 inneholder verken syre, løsemiddel, silikon eller isocyanat.

Danaseal Contractor PF 552 brukes til nesten alle typer konstruksjon i bygg og industri. Den er spesielt egnet for ekspansjonsfuger, fasadefuger og tettingsoppgaver der silikonfugemasse ville være brukt tidligere, men i stedet ønsker polymerfugens malbarhet og kompatiblitet..

Danaseal Contractor PF 552 lever opp til kravene i henhold til ISO 11600 F 25LM.

Danaseal Contractor PF 552 er inneklima merket iht. Emicode EC  1PLUS.

Produktet er registrert i databasen for byggeproduktet, som kan inngå i Svanemerkede bygg.

ANVENDELSESOMRÅDER

 • Tætning
 • Ekspansionsfuger
 • Facader
 • Bevægelsesfuger
 • Ventilation
 • Vinduer
 • Døre
 • Indendørs og udendørs

SÆRLIGE EGENSKAPER

 • Phthalatfri
 • Overmalbar
 • Højelastisk
 • Neutralhærdende
 • Bevægelse +/- 25 %

BROSJYRER

   

  Har du spørsmål?

  Kontakt teknisk service på tlf: 00 45 56 64 00 75 eller send oss en e-post: tekniskservice@danalim.dk