<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=656349875021511&amp;ev=PageView &amp;noscript=1"> ms fugelim 526
dana lim
MS Fugelim 526

MS Fugelim 526

MS Fugelim 526 er en nøytralherdende 1-komponent hybridfugemasse/fugelim.

MS Fugelim 526 er fuktherdende og danner en elastisk fuge, som kan ta opp bevegelser på opp til +/- 20 %.

Kan overmales, brukes ute og inne og har en utmerket bestandighet mot klimatiske påvirkninger.

MS Fugelim 526 indeholder verken syre, løsemiddel, silicone eller isocyanat.

MS Fugelim 526 brukes til skjøter i karosseri-, skips- og container- industrien, der det ønskes en hard og bestandig liming/fuging. Spesielt god vedheft til aluminium og PVC.

MS fugelim 526 er inneklima merket iht. Emicode EC 1PLUS.

MS Fugelim 526 oppfyller kravene i forskrift EC No 1935/2004 vedr. produkter som kommer i indirekte kontakt med matvarer.

ANVENDELSESOMRÅDER

    SERTIFIKATER OG DATABASER

     

    Har du spørsmål?

    Kontakt teknisk service på tlf: 00 45 56 64 00 75 eller send oss en e-post: tekniskservice@danalim.dk