<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=656349875021511&amp;ev=PageView &amp;noscript=1"> ms fugelim 526
dana lim
MS Fugelim 526

MS Fugelim 526

MS Fugelim 526 tilhører den nye generasjon av MS-polymer fugemasser, som kombinerer de beste egenskaper fra silikon- og polyuretanfugemasser. Fugemassen herder ved en reaksjon med luftens fuktighet, og danner en elastisk fuge.

MS Fugelim 526 er absolutt luktfri, nøytral og hurtigherdende, kan overmales og har en fremragende bestandighet mot klimatiske påvirkninger.

MS Fugelim 526 benyttes til skjøter i karosseri-, skips- og container- industrien, der det ønskes en hard og bestandig liming/fuging. Særdeles god vedheft til aluminium og pvc.

MS fugelim 526 er inneklima merket iht. Emicode EC 1PLUS.

MS Fugelim 526 oppfyller kravene i forskrift EC No 1935/2004 vedr. produkter som kommer i indirekte kontakt med matvarer.

ANVENDELSESOMRÅDER

    SERTIFIKATER OG DATABASER

     

    Har du spørsmål?

    Kontakt teknisk service på tlf: 00 45 56 64 00 75 eller send oss en e-post: tekniskservice@danalim.dk